Chọn ngôn ngữ

TwitterFacebookLinkedInYouTube
TwitterFacebookLinkedInYouTube

QUẢN LÝ RỦI RO

lên đến 70%

TỔNG SỐ TIỀN KÝ GỬI

Cách thức Tirthas hoạt động


Chúng tôi đã kết nối các nhà đầu tư với các chiến lược kinh doanh có lợi nhuận cao trong nhiều năm qua. Các nhà đầu tư đã ký gởi hàng triệu bảng Anh để tham gia vào các chiến lược giao dịch của chúng tôi. .

Tirthas X3 và X5 là các chiến lược giao dịch có hệ thống do Tirthas phát triển và do Tirthas Asset Management quản lý. Tirthas Asset Management, một công ty do Ủy ban giao dịch chứng khoán Cộng hòa Síp XXXXXX

Mỗi chiến lược của chúng tôi đều có một mục tiêu, đó là kết nối các nhà đầu tư với lợi nhuận tiềm năng của thị trường. Để tìm hiểu thêm về quy trình quản lý rủi ro trên mỗi chiến lược, vui lòng truy cập trang Kết quả giao dịch riêng lẻ của từng chiến lược tại đây.


Bạn kiểm soát số vốn bạn đã đặt cọc
Cài đặt mức độ rủi ro (RES)

Dịch vụ quản lý giao dịch cho phép các nhà đầu tư cá nhân điều chỉnh rủi ro mà tài khoản giao dịch của họ có thể có. Điều này cho phép các nhà đầu tư lựa chọn số vốn họ sẵn sàng mạo hiểm để đầu tư, bởi vì hệ thống (RES) sẽ tiến hành chấm dứt giao dịch nếu đạt đến mức độ bạn đã cài đặt trước (trong điều kiện thị trường bình thường). Hệ thống này là cơ sở để bạn có thể quản lý rủi ro và mức cài đặt có thể lên đến 70% số tiền đầu tư.

CÁC CHI PHÍ ĐƯỢC TÍNH DỰA TRÊN VIỆC SỬ DỤNG HIGH WATERMARK

High watermark là cách tiếp cận phổ biến để tính phí thực hiện. Điều đó có nghĩa là phí thực hiện chỉ được trả trên mức tăng mới dựa trên giá trị tài sản.

Nếu giá trị tài sản bị suy giảm, bạn sẽ được bù lại trước khi chi trả chi phí thực hiện cho giao dịch mới . Điều này đảm bảo rằng bạn chỉ phải trả phí hiệu suất nếu giá trị tài khoản vượt qua mức High watermark trước đó.

Ví dụ – Bạn bắt đầu với 20.000 bảng Anh trong tài khoản có phí thực hiện là 30% và trong tháng, bạn thu về lợi nhuận gộp là 1800 bảng Anh.

Lệ phí thực hiện được khấu trừ sẽ là 30% của 1,800 bảng Anh, tức là 540 bảng Anh, vì vậy lợi nhuận ròng của bạn sẽ là 1260 bảng Anh. tài khoản của bạn bây giờ sẽ có một High Watermark là 21,260 bảng Anh. Nếu trong tháng tiếp theo bị lỗ 500 bảng Anh, bạn sẽ không phải chi trả chi phí thực hiện vì không có lợi nhuận và số dư mới của bạn sẽ là 20,760.

Chỉ số High watermark của bạn vẫn còn là 21,260 bảng Anh. Vì vậy, sẽ không có khoản khấu trừ chị phí thực hiện nào cho đến khi số dư tài khoản của bạn vượt qua giá trị 21,260.

Hãy nhớ rằng bạn có thể điều chỉnh mức rủi ro mà tài khoản giao dịch cá nhân của bạn có thể có. Điều này cho phép bạn chọn số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm đầu tư vào loại hình đầu tư này, do hệ thống (RES) sẽ tiến hành chấm dứt giao dịch nếu đạt đến mức bạn đã đặt ra (trong điều kiện thị trường bình thường). Hệ thống này là cơ sở quản lý rủi ro và mức cài đặt có thể lên đến 70% số vốn ban đầu.


Tham gia với chúng tôi

Miễn phí tham gia và hủy bỏ tài khoản đầu tư. Bạn sẽ nhận được 70% trên tổng lợi nhuận thu được từ tài khoản của bạn.

Hàng triệu đô đã được đầu tư vào các chiến lược giao dịch của Tirthas.

Kết quả giao dịch thể hiện hiệu quả của các chiến lược. Truy cập kết quả bằng cách đăng ký tham gia ngay.

Không hiểu giao dịch
Request a Callback