Chọn ngôn ngữ

TwitterFacebookLinkedInYouTube
TwitterFacebookLinkedInYouTube

CƠ CẤU CHI PHÍ


Bạn không phải trả bất kỳ khoản phí nào để tham gia hay hủy bỏ tài khoản đầu tư này.

Ở Tirthas, chúng tôi tính một khoản phí thực hiện hàng tháng là 30% trên tổng lợi nhuận mà bạn có đươc, nghĩa là bạn còn lại 70% lợi nhuận.

Lệ phí khác là phí hoa hồng cho nhà môi giới được tính là 6,5 đô la cho mỗi lot trên mỗi giao dịch Forex và CFD Metals.


Lợi nhuận được tính như thế nào?

Tất cả lợi nhuận được tính bằng cách sử dụng phương pháp gọi là phương pháp tiếp cận HIGH WATERMARK (HWA)

Đây là một phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn để tính phí thực hiện.

Điều đó có nghĩa là các khoản phí thực hiện chỉ trả cho các khoản tăng mới trong giá trị tài sản. Nếu có một sự suy giảm tạm thời xảy ra, nó phải được bù lại trước khi chi phí mới được thanh toán. Điều này đảm bảo rằng chúng tôi nhận được phí thực hiện chỉ khi giá trị tài khoản vượt qua mức giá trị tài khoản HWA trước đó.

Ví dụ:

Giả sử bạn bắt đầu với 20.000 bảng Anh trong tài khoản, phí thực hiện là 30% và trong tháng có lợi nhuận gộp là 1800 bảng Anh. Lệ phí thực hiện được khấu trừ sẽ là 30% của 1.800 bảng Anh, tức là 540 bảng Anh.

Vì vậy, lợi nhuận ròng của bạn sẽ là 1260 đô la và tài khoản của bạn giờ đây sẽ có chỉ số High watermark (HWA) là 21,260 bảng. Nếu trong tháng tiếp theo lỗ 500 bảng, sẽ không có phí khấu trừ hiệu suất vì không có lợi nhuận và số dư mới của bạn sẽ là 20,760. High watermark của bạn vẫn còn là 21,260 bảng.

Vì vậy, sẽ không có khoản khấu trừ phí chi phí thực hiện cho đến khi bạn vượt qua giá trị đó.


Biểu đồ dưới đây thể hiện PHƯƠNG PHÁP HIGH WATERMARK. Như bạn có thể thấy chúng tôi sẽ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào nếu tài khoản của bạn dưới mức Watermark hiện tại.


Yêu cầu bản Demo ở đây

Hãy để chúng tôi trình bày với bạn cách thức hoạt động của các chiến lược giao dịch của Tirthas.

Các đại lý địa phương của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng tư vấn và trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn.

Nhận hướng dẫn trực tuyến hoặc trao đổi trực tiếp – quyền lựa chọn là của bạn

Không hiểu giao dịch
Request a Callback