Chọn ngôn ngữ

TwitterFacebookLinkedInYouTube
TwitterFacebookLinkedInYouTube

Miễn trừ trách nhiệm

Tirthas Asset Management là tên giao dịch của công ty một công ty do Ủy ban giao dịch chứng khoán Cộng hòa Síp ủy quyền và điều hành XXXXXXX Giao dịch ngoại hối và các hợp đồng tương lai trên số tiền ký gửi mang lại rủi ro cao và gần như không phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư. Tỉ lệ đòn bẩy cao có thể mang lại lợi nhuận cao, đồng thời có thể mang đến rủi ro lớn. Trước khi quyết định đầu tư vào ngoại hối hoặc tiền gửi tương lai, bạn nên cân nhắc kỹ mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm và sự “”sẵn sàng cho rủi ro”” của bạn. Có khả năng bạn sẽ bị thua lỗ số tiền vượt quá số tiền ký gửi ban đầu. Vì vậy, bạn không nên đầu tư số tiền có thể mang đến lợi nhuận âm. Bạn nên tính đến tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối cũng như giao dịch ký gửi tương lai và tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Bất kỳ thông tin nào trên trang web này, kể cả các thông tin bên ngoài đều nhằm mục đích cung cấp thông tin và bạn không nên hiểu đây là lời khuyên đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư. Xét về bản chất và quy mô, rủi ro vốn có của giao dịch ngoại hối khác với đầu tư truyền thống vào cổ phiếu và trái phiếu. Do đó, chỉ những người có kiến thức và kinh nghiệm đầu tư vào các kế hoạch đầu tư thay thế hoặc những người đã tham khảo lời khuyên của các chuyên gia tài chính mới có thể đầu tư vào các loại hình đầu tư này.

Không hiểu giao dịch
Request a Callback