Chọn ngôn ngữ

TwitterFacebookLinkedInYouTube
TwitterFacebookLinkedInYouTube

Quản Lý Rủi Ro


Là một khách hàng, bạn có thể chọn số tiền bạn muốn đầu tư với cơ hội này, bởi vì hệ thống sẽ cố gắng chấm dứt giao dịch nếu đạt đến mức bạn đặt trước (trong điều kiện thị trường bình thường).

Mức cài đặt này có thể lên đến 70% số tiền gửi ban đầu của bạn.

Ví dụ:

Bạn nạp 10.000 bảng và bạn chọn mức quản lý rủi ro là 70%. Có nghĩa là bạn đã sẵn sàng mạo hiểm 30% còn lại cho hình thức đầu tư này, tức là 3000 bảng

Vì chỉ có một số tiền nhỏ trong số dư tài khoản của bạn được ký thác cho mỗi giao dịch, nghĩa là để bạn mất 30% này, bạn sẽ phải giao dịch thất bại nhiều lần liên tiếp.

Điều này có thể xảy ra với loại hình đầu tư thay thế.

Giao dịch liên quan đến những nơi phổ biến trên thị trường và đôi khi trong việc tìm kiếm lợi nhuận, chúng tôi phải chấp nhận việc thị trường không thuận lợi cho mình.

Điều này có thể làm giảm số dư tài khoản của bạn và bạn có thể thấy số dư tài khoản của mình dao động lên xuống hàng ngày.

Hệ thống quản lý rủi ro cho phép bạn chọn số dư tài khoản bạn muốn đầu tư với cơ hội này vì hệ thống sẽ cố gắng chấm dứt giao dịch (trong điều kiện thị trường bình thường) nhằm đảm bảo vốn của bạn không giảm xuống dưới mức bạn quy định.


TÌM ĐẠI LÝ ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN

Chúng tôi rất vui mừng được gặp mặt và trình bày với bạn về cách thức hoạt động của dịch vụ quản lý giao dịch.

Các nhà đầu tư lưu ý. Tirthas đã mang đến lợi nhuận trên 70% mỗi năm cho các nhà đầu tư.

100% minh bạch là lý do hàng trăm nhà đầu tư đã chọn truy cập vào dịch vụ quản lý giao dịch.

Không hiểu giao dịch
Request a Callback